Pravila nagradnog natječaja “Braun potraga za blagom”

Članak 1. – Organizator i svrha

Nagradni natječaj “Braun potraga za blagom”priređuje i organizira Senzacionalno.hr (Orbico d.o.o.), Koturaška cesta 69, HR-10090 Zagreb, Registar trgovačkih društava MB: 1377388, Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 85611744662 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni natječaj se organizira u svrhu promidžbe Braun proizvoda te se odvija web stranici brijaci.senzacionalno.hr. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ovdje navedena pravila.

Članak 2. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje 14.11.2022. godine u 00,00 sati i završava 30.11.2022. godine u 00,00 sati.

Članak 3. – Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju Braun potraga za blagom

Svi punoljetni državljani Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 4. – Pravila sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, svaki sudionik treba izvršiti korake koji su navedeni na web stranici brijaci.senzacionalno.hr. U nagradnom natječaju mogu sudjelovati samo oni koji odgovore na pitanje navedeno na web stranici. Komentari na društvenim mrežama se ne uzimaju u obzir.

Na natječaj se može prijaviti jedna osoba samo jednom.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 5. – Nagrada

Pobjednik nagradnog natječaja osvaja BRAUN MGK 3221, 6-u-1, multifunkcionalni trimer.

Nagradu je moguće osvojiti isključivo u gore navedenom vremenskom razdoblju i uvjetima.

Članak 6. – Odabir i obavještavanje pobjednika

Prijave se primaju tijekom trajanja natječaja i trenutak objave ne utječe na izbor dobitnika. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 5. ovih Pravila. Ako više sudionika odgovori točno, nagradu osvaja sudionik koji je prvi ponudio točan odgovor. Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem telefonskog poziva ili maila u roku od 2 dana od završetka natječaja. Ako se dobitnik ne javi u roku od 4 dana od trenutka objave, nagradu neće moći realizirati.

Organizator ima pravo zahtijevati od dobitnika nagrade, prije nego što dobije nagradu, predočenje dokaza o identitetu (osobni dokument s fotografijom).

Organizator ima pravo objaviti ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i/ili dobitnika na svojoj službenoj Facebook stranici i/ili Instagram profilu. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnik pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7. – Ograničenja

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagradu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima pod člankom 5. Sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja u trenutku objave svoje motivacijske izjave sukladno članku 4. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenoj fotografiji (svi vizualni elementi) pripadaju njemu, da na autorskim pravima nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori i svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo korištenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u elektronskim i tiskanim medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena, u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima. Organizator sve prijavljene materijale, uz eventualne preinake, može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nije obavezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Autor pobjedničkog rada prihvaća da se njegovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti se takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam napraviti određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima, dokle god iste ne predstavljaju deformiranje materijala bez suglasnost ili odobrenja Autora.

Članak 8. – Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici dopuštaju Organizatoru prikupljanje, obrađivanje, čuvanje njihovih osobnih podataka te korištenje u daljnjoj promociji. Prikupljeni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 9. – Porezi, sporovi i tehničke poteškoće

Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade neposredno povezane s nagradom.

U slučaju bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Nagradni natječaj će se odvijati sukladno prethodno definiranom vremenskom periodu, može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju Organizator se oslobađa svih nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10. – Završne napomene

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila. Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama, niti je povezan s Facebookom i Instagramom. U Zagrebu, dana 13.11.2022. godine.