Pravila privatnosti

Posjetitelji su dužni prije početka korištenja web stranice brijaci.senzacionalno.hr (dalje: web stranice) vlasnika ORBICO d.o.o. upoznati se s Uvjetima korištenja web stranice. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete korištenja, mogu se obratiti na adresu e-pošte [email protected].

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja sudionik natječaja prihvaća Uvjete korištenja web stranice brijaci.senzacionalno.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ako se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu ORBICO d.o.o.

ORBICO d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. ORBICO d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. ORBICO d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Sudionici natječaja koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. ORBICO d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice brijaci.senzacionalno.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju brijaci.senzacionalno.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

ORBICO d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici brijaci.senzacionalno.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. ORBICO d.o.o.  zadržava pravo odbiti pristup web stranici brijaci.senzacionalno.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice brijaci.senzacionalno.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

ORBICO d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici brijaci.senzacionalno.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Uvjete korištenja. ORBICO d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Uvjete korištenja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

ORBICO d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. ORBICO d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Uvjeta korištenja i pozitivnih propisa. Izmjene Uvjeta korištenja važeće su odmah po objavi na web stranicama brijaci.senzacionalno.hr.

Opća pravila privatnosti

1. Općenito

1.1. Ova Pravila privatnosti uređuju područje osobnih podataka posjetitelja i registriranih korisnika internet stranice brijaci.senzacionalno.hr (dalje „Pravila Privatnosti“). Pravila Privatnosti je usvojio Orbico d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška Cesta 69, OIB: 85611744662 (dalje: „Orbico“ ili „Mi“) kao korisnik domene senzacionalno.hr te voditelj internet trgovine koja se na njoj nalazi.

1.2. U slučaju da niste posjetitelj ili registrirani korisnik internet stranice brijaci.senzacionalno.hr, a zanima Vas kako Orbico postupa s Vašim osobnim podacima, upućujemo Vas na Opća pravila privatnosti Orbica dostupna na https://www.orbico.hr/hr/pravni-kutak/privacy-general-orbicohr.

1.3. Ova verzija dokumenta primjenjuje se od gore naznačenog datuma. Time je izmijenjena prethodna verzija od 25. svibnja 2018. godine na način da je tekst sada primjenjiv isključivo za posjetitelje i registrirane korisnike internet stranice brijaci.senzacionalno.hr.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na e-mail adresu [email protected].

2. Posjetitelji internet stranice

2.1. Ako ste posjetitelj internet stranice brijaci.senzacionalno.hr, ali se niste na njoj registrirali, Orbico sprema isključivo Vaše kolačiće, i to one koje ste odabrali prilikom dolaska na internet stranicu. Više o kolačićima te mogućim odabirima pročitajte na brijaci.senzacionalno.hr.

2.2. Na našoj internet stranici možete se registrirati za sudjelovanje u nagradnom natječaju na način da na odgovarajuće mjesto upišete svoju e-adresu, ime i prezime i broj telefona/mobitela . U tom slučaju, prikupljamo podatak o vašoj IP adresi te Vašoj e-adresi.

3. Registrirani korisnici

3.1. Ako sudjelujete u natječaju internet stranice brijaci.senzacionalno.hr, obrađujemo podatke koje ste nam dali prilikom prijave na natječaj kao i one podatke koje smo prikupili tijekom Vašeg korištenja internet trgovinom. To su sljedeći podaci:

3.1.1. Vaše identifikacijske podatke

– ime i prezime;

3.1.2. Vaše kontakt podatke

– telefon, E-adresa;

3.1.3. Kolačići

Podatak o vašoj IP adresi te datumu prihvata kolačića. Više o kolačićima te mogućim odabirima pročitajte na https://senzacionalno.hr/pravila-o-koristenju-kolacica/.

3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u niže navedene svrhe:

3.2.1. Za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju. U tom slučaju, naša osnova za obradu Vaših osobnih podataka je prijava na natječaj;

3.2.3. U druge svrhe kada za to imamo legitimni interes (primjerice sigurnosne mjere).

4. Kolačići

Podatak o vašoj IP adresi te datumu prihvata kolačića. Više o kolačićima te mogućim odabirima pročitajte na https://senzacionalno.hr/pravila-o-koristenju-kolacica/.

4.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u niže navedene svrhe:

4.2.1. Za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju. U tom slučaju, naša osnova za obradu Vaših osobnih podataka je prijava na natječaj;

4.2.2. U druge svrhe kada za to imamo legitimni interes (primjerice sigurnosne mjere).

5. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

5.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

5.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

5.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge i proizvode nužne za naše redovno poslovanje (primjerice dostava, oglašavanje, razvoj i održavanje internet stranice i slično). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

5.2.2. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću našeg poslovanja te u slučaju sudskih i drugih istovjetnih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

6. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

6.1. Ne, Vaši osobni podaci se ne prenose u treće zemlje te ostaju na području Europske Unije.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

7.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

7.1.1. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

7.1.2. Kontinuirani nadzor nad svim resursima koji se koriste za obradu osobnih podataka.

8. Period držanja Vaših osobnih podataka

8.1. Ako ste se prijavili na natječaj, Vaše osobne podatke držimo kroz period u kojem traje natječaj. Nakon što završi natječaj, Vaše podatke brišemo u sljedećem periodu od godine dana. Iznimno, ako ste ujedno kupac, moguće da ćemo Vaše podatke iz kupnje držati duži period – vidi niže.

8.2. Ako ste naš kupac, Vaše osobne podatke držimo brišemo po proteku perioda od 6 godina od Vaše zadnje kupnje (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

9. Vaša prava

9.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

9.2. Svoja prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od Vašeg prošlog zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

9.3. Svoja prava ostvarujete na način da svoj zahtjev pošaljete na e-mail adresu [email protected] te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. U samoj poruci trebate naznačiti kojim se pravom želite koristiti odnosno što je predmetom Vašeg zahtjeva. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

9.3.1. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

9.3.2. Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

9.3.3. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

9.3.4. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

9.3.5. Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

9.3.6. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima sudionika natječaja, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.